Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse kan kontaktes telefonisk eller via mail.  Hvis du vil skrive til hele bestyrelsen kan du bruge adressen bestyrelse@soeborgpark.dk

Navn Post e-mail
Rune Andresen Formand formand@soeborgpark.dk
Søren Juhl Næstformand formand2@soeborgpark.dk
Max Dinnesen Kasserer kasserer@soeborgpark.dk
Mads T. Jensen Sekretær sekretaer@soeborgpark.dk
Christian Hindrichsen Medlem bm@soeborgpark.dk

Har du spørgsmål til hjemmesiden kan du kontakte webmaster@soeborgpark.dk